UGR (Unified glare rating)

Vad är UGR och hur beräknas det?

UGR-metoden används för att beräkna graden av obehagsbländning i en symmetrisk inomhusanläggning. Genom att göra en beräkning enligt formeln nedan får man ut ett UGR-tal (bländtal).Men bekymra dig inte över denna formel, VI beräknar detta åt dig.

Kan en armatur ha ett UGR-värde?

Nej, UGR-värdet tillhör inte armaturen utan det handlar om armaturens lysande yta och omgivningsljuset i förhållande till betraktarens öga och dess position och vinkel.

En tumregel är att; ljusintensiva armaturer i en mörk omgivning ger ett högre UGR-värde medan ljusintensiva armaturer i en ljus omgivning ger ett lägre UGR-värde.Figur 1 Exempel på kontrastskillnader mellan mörk och ljus bakgrund.

Vilket UGR-värde ska uppfyllas?

I den europeiska standarden, EN 12464-1:2011, finns UGR-krav för olika synuppgifter baserat på dess svårighetsgrad, de rekommenderade bländtalen för UGR anges i tabeller utifrån arbetsuppgift. UGR-tabeller anges i steg om 3, då 1 steg blir knappt märkbar medan 3 steg upplevs som en klar förändring av bländningen.

Det är svårighetsgraden i synuppgiften som avgör vilket UGR-krav arbetsplatsen/rummet får. Nedan finns en förenklad rekommendationstabell, utdrag från standarden.

Ref. nr.

UGRL

Exempel på område, arbetsuppgift eller aktivitet

5.26.3

UGR16

Kontor; Tekniskt ritningsarbete

5.26.2
5.26.5

UGR19

Kontor; Skrivning, maskingskrivning, läsning, databearbetning
Kontor; Konferens- och sammanträdesrum

5.2.1
5.27.1

UGR22

Allmänna ytor i byggnader; Matsalar, serveringsrum
Detaljhandel; Försäljningsyta

5.2.4

UGR25

Allmänna ytor i byggnader; Kapprum, tvättrum, badrum, toaletter

5.1.1

UGR28

Kommunikationsytor; Kommunikationsytor och korridorer

Alltså, ju högre krav, desto lägre UGR-värde!

Vad påverkar UGR-värdet i en anläggning?

Ett rum har givna förutsättningar som du inte alltid kan påverka, men som ändå påverkar UGR-värdet.

  • Takhöjd/montagehöjd
  • Rummets storlek
  • Ytfärgers och materials förmåga att reflektera ljus

(Se standardvärden för reflektanser på tak/vägg/golv i Ljusamallen Inomhus s. 8)

Hur kan jag påverka UGR-värdet i en anläggning?

Genom armaturvalet och ljussättningen kan du påverka UGR-värdet.

Tips!

  • Välj väl avbländade armaturer med dold ljuskälla eller med bländskydd (utvärdera gärna visuellt)
  • Öka ljusheten på rummets väggar genom att belysa dem
  • Öka ljusheten i taket genom att använda armaturer med uppljus