Installera halogen

INSTALLATION HALOGENDOWNLIGHT

Ljuskällans värmeutveckling är kanske det viktigaste att ta hänsyn till vid installation av infällda downlights. 12V & 230V halogener utvecklar höga temperaturer och avger mycket värme och innebär en direkt brandfara om de inte installeras på rätt sätt. Vid installation i isolerade tak blir detta extra påtagligt så var alltid noga med att följa installationsanvisningarna för att välja en infällnads burk som är tillräckligt stor för att inte armaturen ska bli för varm och därmed brandfarlig.

Vi testar samtliga armaturer med våra skyddskåpor Spot Guard så att de med god marginal uppfyller de krav som ställs enligt gällande standarder, så följer du våra anvisningar kan du alltid känna dig trygg. I tabellen till höger, Tabell Spot Spot Guard ser ni vilken skyddskåpa vi rekommenderar till de armaturer som finns i katalogen.

INSTALLATIONSKABEL

Tänk på att välja en installationskabel med värmetålighet på minst 90°C och för 230V armaturer av Klass II även en med dubbel isolering (typ PLS). Med våra burkar medföljer också en isolerslang som kan användas för att öka skyddet mot uttorkning.

TRANSFORMATORER

Idag används i huvudsak elektroniska transformatorer till 12V halogenbelysning eftersom de är små till formatet och lämnar en konstant utspänning på ca 11,5V inom hela sitt belastningsområde och har andra fördelar som, mjukstart som ökar ljuskällornas livslängd, skydd mot överspänning, kortslutning och överhettning, låg egenförbrukning och hög effektivitet.

PLACERING AV TRANSFORMATOR

Även när det gäller transformatorer måste man ta hänsyn till värmen eftersom funktionen och livslängden påverkas om omgivningstemperaturen blir för hög, transformatorerna bör därför inte placeras för nära ljuskällan, normalt bör avståndet vara minst 20 cm. På transformatorerna anges i vilken omgivningstemperatur dom kan placeras med ta värde, idag finns det elektroniska transformatorer som tål att ligga i omgivningstemperaturer mellan -20 till +70°, se Tabell Transformatorer.

Tänk på att transformatorn måste vara åtkomlig för utbyte och service.

LEDNINGSLÄNGDER OCH DIMENSIONERING

Elektroniska transformatorer använder en teknik som gör att spänningen på sekundärsidan (12V) är högfrekvent. Det är därför viktigt att den är bra ”avstörd” så att den inte påverkar annan elektronisk utrustning som radio, TV och telefoni. Normalt ska ledningslängden inte vara längre än två meter men i vårt sortiment finns transformatorer med utökat störningsskydd som möjliggör ledningslängder på upp till 20 meter, se Tabell Transformatorer.

När spänningen sänks till 12V och effekten (W) är densamma, ökar strömmen i ledningarna med nästan 20 ggr. För att undvika att detta skapar problem med spännings- och ljusbortfall och ökad värme i ledningarna, är det extra viktigt att dimensionera ledningarna rätt. Storleken på spänningsfallet är beroende på ledningslängden, arean på ledaren och effekten på ljuskällan.

REKOMMENDERAD KABELAREA 12V

Tabellen visar några exempel på hur långa ledningarna maximalt får vara vid olika kabelareor och belastningar för att spänningsfallet i ledningen ska understiga 5% och ljusbortfallet vara c:a 10%. För mer information, se Tabell Kabelarea.

LJUSREGLERING

Alla våra elektroniska transformatorer för halogenbelysning kan ljusregleras med en bakkantsdimmer (transistordimmer) den är speciellt anpassad för ljusreglering av elektroniska transformatorer. Ger normalt en helt ljudlös reglering. Många av våra transformatorer har det som kallas alldimmerfunktion.

Alldimmerfunktionen innebär att de kan ljusregleras med dimrar för alla typer av laster, både en bakkantsdimmer men även en framkantsdimmer (tyristordimmer) avsedd för konventionella (magnetiska) transformatorer. Fördelen med en transformator med alldimmerfunktion är att man undviker risken att välja fel dimmer till sin transformator. Nackdelen är att det finns en ökad risk att det uppstår ljud i transformatorn när den regleras med en framkantsdimmer.