IP-klasser utomhus

Ovan är ett exempel på zonindelning utomhus. För fullständig information se Elinstallationsreglerna SS436 40 00 §751.
 

IPX1

IPX1

Elmateriel som är placerade så att de är skyddade för regn ovanifrån eller med en vinkel på 60° från lodplanet (vertikalplanet).
IPX3

IPX3

Elmateriel som kan utsättas för regn, men som är placerad på ett större vinkelrätt avstånd än 0,5 m från ett vågrätt eller ett lutande plan (mark, golv, yttertak etc.).
IPX4

IPX4

Elmateriel som är placerad på vinkelrätt avstånd högst 0,5 m från ett vågrätt eller lutande plan (mark, golv, yttertak etc.).
IPX7

IPX7

Elmateriel som är placerad i horisontellt plan (mark, golv etc.). Vattentätt utförande. Kan tillfälligt nedsänkas i vatten.

 

Förklaring IP-klasser

IP-klasser

Ladda ner information om IP-klasser