IP-klasser inomhus

Ovan är ett exempel på zonindelning i ett badrum med badkar. För fullständig information se Elinstallationsreglerna SS436 40 00 §701.
 

Område 0-IP67

Område 0-IP67

Invändiga delen av badkaret.
Område 1-IP44

Område 1-IP44

Området begränsas i ytterkant av område 0 och upp till 225 cm från golvet.
Område 2-IP24

Område 2-IP24

Sträcker sig 60 cm i höjdled (upp till 225 cm) från ytterkant av område 1.
Oklassat område

Oklassat område


 
 

Förklaring IP-klasser

IP-klasser

Ladda ner information om IP-klasser