Installation

Korta av sladden till trafon

Jag har en 20W halogendownlight som sitter en meter ifrån trafon. Sladden till min downlight är två meter. Kan jag korta av sladden för att slippa att den tar upp utrymme?


Svar: Ja, det kan du göra utan problem. Tänk på att vissa transformatorer kräver ett minsta avstånd till armaturerna. Var noga med att kolla transformatorns specifikationer innan installation.

Tänk på att vid drift av halogeninstallationer är det alltid en fördel att hålla samma kabellängd ut till armaturerna från transformatorn. Detta på grund av att spänningsfall kan uppkomma vilket kan ge olika ljusnivåer.

Drivdon till 12-serien

Jag funderar på att köpa er 1202/1206/1208/1210/1218 LED-downlight. Vilket drivdon ska jag använda?


Svar: När man väljer ett drivdon måste man ha i åtanke hur många armaturer man ska använda och om man vill dimra eller ej. Våra armaturer i 12-serien drivs av 350mA. På drivdonets specifikationer står det hur mycket de kan bli belastade med och om de är dimbara.

Placering av konverter

Var ska jag sätta konvertern och hur långt ifrån armaturen kan den vara?


Svar: Konverter ska placeras ventilerat och inte i isolering eller annat utrymme där den kan bli varmare än normalt. Den totala ledningslängden i en installation med konstantströmsdioder (350/700mA) kan vara uppåt 30-40m.

Förberedelser downlights i tak

Vilka förberedelser behöver jag göra för att kunna sätta downlights i mitt vardagsrum?


Svar: Både halogen- och LED-installationer kräver förberedelser, framförallt i isolerade tak där skyddsburk ska installeras. Eftersom installationsförfarandet är olika så krävs alltid en konsultation med en elektriker, till exempel vid ledningsdragning.

Trädgårdsbelysning med trådlös styrning

Jag vill ha belysning i min trädgård, exempelvis några små spottar samt en strålkastare. Hur drar jag ut elen smidigast? Hur kan jag styra dessa?


Svar: Utomhusarmaturer kan med fördel styras via trådlösa fjärr- och väggkontroller, exempelvis vårt Trädgårdskit med trådlös styrning från Teleco, 7985197.

Kontakta din installatör för all hjälp med installation av belysning.

Inbyggnadslådor

Kan jag sätta era LED-armaturer utan att använda inbyggnadslådor? Taket har diffusionsplast innan isoleringen.


Svar: Vid installation i isolerade utrymmen krävs alltid inbyggnadslådor.

De minsta måtten som krävs vid installation i områden utan isolering är angivna i varje produkts bruksanvisning.

Seriekoppla LED

Jag har en fråga gällande inkoppling av Bright Eye Multi 6. På dessa står det att de ska seriekopplas, medan på vissa av era LED-downlights skriver ni ut att de ska seriekopplas plus till minus. Men är det verkligen någon skillnad?


Svar: Nej, det är ingen skillnad. Alla konstantströmsdioder (350/700mA) ska seriekopplas plus till minus.

Ansluta LEDstrip

Jag vill använda mig av er LED-strip Flexibel IP20/IP68. Har det någon betydelse i vilken ände man gör anslutningen?


Svar: Det har ingen betydelse, utan det går bra att ansluta i vilken ände som helst. Glöm inte att värma på krympslang vid användning av LEDstrip Flexibel IP68 för att få en tät anslutning.

Dimra Core

Jag har köpt en konverter på 350mA, samt 4 st Core 45° (7463685). Nu vill jag dimra dessa - vilken är den smidigaste lösningen?


Svar: Om den konverter du har köpt inte är dimbar så måste du byta ut den. Välj en konverter som är dimbar efter den belastning du har, och hur lamporna skall drivas.

I ditt fall behöver du en konverter på 350mA och som klarar 4 * 1,2W = 4,8W.

Flera Decklight Point Kit

Går 74 512 70 Decklight point Kit koppla ihop flera med samma trafo? Exempelvis 8 stycken?


Svar: Transformatorn som ingår klarar upp till 12st Decklight Point, (6W). Vill man komplettera med fler decklights så går det bra att köpa dem styckvis på följande E-nummer:

E-nr: 74 512 73, Decklight Point
E-nr: 52 812 33, Skarvkabel 1m