Halogen

Risker med halogen

Vilka risker finns med att använda halogenljuskällor?


Svar:

  • Ljuskällans värmeutveckling är kanske det viktigaste att ta hänsyn till vid installation av infällda downlights. 12V & 230V halogener utvecklar höga temperaturer och avger mycket värme som innebär en direkt brandfara om de inte installeras på rätt sätt. Anlita alltid en behörig elektriker vid installation av belysning.

  • Vid installation i tak med isolering skall man alltid använda godkända skyddskåpor som förhindrar att armaturen kommer i kontakt med brännbara föremål. Dessa skyddar dessutom mot att fukt och kondens kan sprida sig vidare ovanför taket i fuktiga miljöer. Hide-a-lite har flera olika typer av skyddskåpor som är godkända och testade för en säker installation så följer du våra anvisningar kan du alltid känna dig trygg, se tabell för Spotguard under fliken Support/Installera halogen.

  • Vid byte av ljuskällor så är det viktigt att låta ljuskällan svalna ordentligt så att man minimerar risken att bränna sig.

  • Halogenljuskällor utvecklar mycket värme och med tanke på elsäkerhet, livslängd på armatur och ljuskälla samt ljuskvalitet så är det viktigt att man håller ljuskällan så sval som möjligt. Ju mer luft det finns runt ljuskällan ju svalare blir den och även armaturen, samt materialet den är monterad i.

  • Transformatorer till halogen är även de värmekänsliga och påverkas negativt av för hög omgivningstemperatur så det är viktigt att placera dem luftigt, du ska därför inte placera trafon i samma skyddsburk som armaturen om du inte är säker på att omgivningstemperaturen inte blir för hög.

  • Det är viktigt att välja en installationskabel som har en värmetålighet på minst 90°C.

Maximala ledningssträckor

Hur långa ledningssträckor kan jag maximalt ha från drivdon till halogenarmatur?


Svar: Elektroniska transformatorer har en högfrekvent spänning på sekundärsidan och kan därför störa annan elektronisk utrustning. Ledningarna på sekundärsidan fungerar som antenner och får i det flesta fall inte vara längre än 2 meter för att installationen ska fungera felfritt. Ledningslängden framgår av tillverkarens specifikationer.

I vårt sortiment finns det elektroniska transformatorer som har ”extra bra” avstörning där ledningslängden kan vara ända upp till 6 meter beroende på antal ledningar.

Konventionella transformatorer har inga begränsningar när det gäller maximal ledningslängd men här måste man istället tänka extra mycket på spänningsfallet och dimensionera ledningarna efter längd och hur mycket effekt man belastar dem med, se tabell för kabelarea under fliken Support/Installera halogen.

Återvinna halogen

Var ska jag slänga förbrukade halogenljuskällor?


Svar: Lämna alltid förbrukade ljuskällor och armaturer på närmaste återvinningsstation.