Facktermer

Lumen

Vad är lumen?


Svar: Lumen (lm) betyder ljusflöde och är ett mått på hur mycket ljus en ljuskälla avger i alla riktningar.

Candela

Vad är candela?


Svar: Candela är ett mått på intensiteten (ljusstyrkan) i en bestämd riktning (vinkel). En Candela är lika mycket ljus som ett stearinljus avger i en bestämd riktning på en meters håll.

Skillnaden mellan lumen och candela

Vad är skillnaden mellan begreppen ovan?


Svar: Lumen är ett mått på hur mycket ljus en ljuskälla producerar och lämnar ifrån sig åt alla håll medan Candela är ett mått på styrkan på det ljus den avger i en angiven vinkel.

Ljusmängd

Vad är ljusmängd?


Svar: Ljusflöde är den ljusstrålning som en ljuskälla avger totalt i alla riktningar. Enheten är lm (lumen).

Ljusstyrka

Vad är ljusstyrka?


Svar: Ljusstyrka anger styrkan av den ljusstrålning som en ljuskälla eller armatur avger i en specificerad riktning. Minskas vinkeln ökar styrkan och tvärtom. Enheten är cd (candela).

Belysningsstyrka

Vad är belysningsstyrka?


Svar: Belysningsstyrka är det ljusflöde som träffar varje kvadratmeter av en belyst yta. Mäts i enheten lux/m2. Belysningsstyrka är ett kvantitetsbegrepp som är enkelt att mäta med en Luxmätare.

Effekt

Vad är effekt?


Svar: Effekt anger en ljuskällas elförbrukning men säger inget om mängden ljus den producerar. Anges i W (watt).

Effekt i watt (W) anger den energi som ljuskällan använder per tidsenhet. För lysrör, andra urladdningslampor, lågvoltshalogenlampor och LED tillkommer driftdonens egenförbrukning/förluster. Den sammanlagda effekten kallas då systemeffekt.

Ljusutbyte

Vad är ljusutbyte?


Svar: Ljusutbyte är ett mått på effektivitet och beskriver hur mycket ljus som produceras för varje förbrukad watt och är ett mått på hur ekonomisk ljuskällan är. Anges i lm/W (lumen/watt).

Watt

Vad är watt?


Svar: Effekt i watt (W) anger den energi som ljuskällan använder per tidsenhet. Watt är lika med summan av Volt gånger Ampere.