Energikalkyl

I följande beräkning har vi jämfört vår Comfort 5W LED-ljuskälla (Enr 83 847 07) med en 35W 230V halogen-ljuskälla.

Energiberäkningen förutsätter:

  • 4 timmars användning per dag, 365 dagar per år (1460 h/år)
  • Energipris 1,10kr/kWh
  • 35W 230V halogen
  • 5W LED 230V
  • Ljuskällan lyser på full effekt 100%, dimmer används ej
 

Energiförbrukning

  Halogen 35W Comfort LED 5W  
Installerad effekt per ljuspunkt 35 5 W
Energiförbrukning / År 51,10 7,30 kWh / År
Energikostnad / kWh 1,10 1,10 SEK / kWh
Driftkostnad / Armatur / År 56,21 8,03 SEK / År
  Skillnad 48,18 SEK / År
 

Inköp av ljuskälla

  Halogen 35W Comfort LED 5W  
Pris / Ljuskälla 50 290 SEK
Livslängd Ljuskälla 1500 30000 Timmar
Timmar per år genom livslängd 0,97 0,05  
Kostnad Ljuskälla / År 48,67 14,11 SEK / År
  Skillnad 34,55 SEK / År
 

Utbyte av ljuskälla

  Halogen 35W Comfort LED 5W  
Kostnad byte av ljuskälla per ljuspunkt 50 50 SEK
Kostnad byte av ljuskälla per ljuspunkt / År 48,67 2,43 SEK / År
  Skillnad 46,23 SEK / År
Payback Analysis

Totalt

Besparing / År 128,97 SEK
Återbetalningstid 1,9 År
ROI* 54 %
 

Slutsats

Återbetalningstiden på en Comfort 5W LED-ljuskälla är 2 år i jämförelse med en 35W 230V halogen-ljuskälla.

*ROI = Return On Investment
ROI anger hur lönsam en investering är beroende på merkostnaden och förtjänsten i kronor. LED-ljuskällan har i det här fallet betalat sig efter 1,9 år och ger en avkastning på 54% varje år från år 1 och under hela livslängden, i detta fall 20 år, gentemot om man hade valt en halogenljuskälla istället.