Kvalitetspolicy

Elektro Elco AB ska leverera produkter och tjänster som motsvarar eller överträffar kundens förväntningar.

För att uppfylla detta är det viktigt för oss att vi:

  • Erbjuder produkter och tjänster av högsta kvalitet

  • Levererar rätt produkt i rätt tid

  • Genom interna och externa mätningar säkerställa att vi ständigt utvecklar våra processer

  • Håller vad vi lovar till våra kunder

  • Våra medarbetares samlade kunskaper och erfarenheter ska komma våra kunder tillgodo