LED-skola - Slutsatser

Fördelar med LED

Jämfört med vanliga ljuskällor har LED många fördelar, de viktigaste är:

 • Extremt små och tunna
 • Ljuset har ingen IR- eller UV-strålning
 • LED fungerar bra eller bättre i kalla miljöer, i kylskåp ökar livslängden markant jämfört med vanlig rumstemperatur
 • Mycket lång livslängd
 • Okänsliga för stötar och vibrationer
 • Lätta att driva, startar direkt med full effekt och kan ljusregleras enkelt och flimmerfritt från 0-100%
 • Påverkas inte negativt av tändningar och släckningar, tvärtom ökar livslängden
 • LED har hög ljusstyrka och ljuset kan styras enkelt med plastlinser eller små reflektorer med små förluster
 • Innehåller inte kvicksilver eller andra tungmetaller
 • Drivs med lågvolt - enklare och säkrare installation

Fördelar för ekonomin

Hög energieffektivitet och en mycket långa livslängd på över 50 000 timmar ger låga underhållskostnader och dessutom en mycket låg energikostnad. Ett byte till LED-armaturer skulle ge stora besparingar i både hemmiljö och på de flesta offentliga platser både inomhus och utomhus. De LED-armaturer som finns på marknaden idag klarar gott och väl av de behov som finns för de flesta miljöer.

Fördelar för miljön

Den höga energieffektiviteten och långa livslängden gör att den totala miljö-påverkan blir liten eftersom energianvändningen är låg och att färre antal ljuskällor behöver bytas och tas om hand för återvinning. Nattaktiva insekter störs inte heller av LED-ljuset.

Nackdelar

 • Är mycket värmekänsliga och avger inte sin värme som värmestrålning (IR) utan kräver värmeavledning och kylning på ett effektivt sätt annars förkortas livslängden avsevärt
 • LED-ljuset är monokromatiskt och har en annan karaktär än vanliga ljuskällor
 • Relativt dyra i inköp men med sin låga energiförbrukning och långa livslängd betalar de sig ofta på bara några år
 • Vita LED har fortfarande färgavvikelser och färgskiftningar som måste beaktas

Viktigt att tänka på

Lysdioders livslängd påverkas till största delen av värmen (omgivningstemperaturen). Se till att avkylning och ventilation är så god som möjligt och följ alltid tillverkarens minimi-rekommendationer. Använd alltid drivdon av god kvalité avsedda för LED-moduler.

Var noga med att kontrollera att polariteten är rätt vid inkoppling. Ansluts dioderna med fel polaritet kommer de inte att lysa och kan skadas permanent, ofta bara på någon sekund.

Våra produkter har en smalare sortering än standard för branschen för att garantera en så liten av avvikelse som möjligt. Trots det finns en risk för avvikelser som är upptäckbara för det mänskliga ögat. Därför är det viktigt att när det ställs
stora krav på jämnhet att göra en provbelysning.

Kontrollera alltid hur tillverkaren anger livslängden, om den är relaterad till ett ljusbortfall och vid normala driftförhållanden, så att ni jämför äpplen och äpplen. Det finns fortfarande gott om leverantörer som felaktigt anger LEDs livslängd till 100 000 timmar eller mer utan att relatera till standardens krav på max ljusbortfall.

All information i denna dokumentation ska endast ses som allmän och vägledande. Exakt information om respektive produkt finns i produktblad och monteringsanvisningar.