LED-skola - Drift av LED

Drivdon

För att garantera en bra drift och lång livslängd på LED-produkterna är det viktigt att alltid använda drivdon avsedda för LED med god kvalitet så att de skyddas mot överspänning, överström, överlast och kortslutning. Används andra drivdon än de som Hide-a-lite tillhandahåller eller rekommenderar ska de alltid omfatta följande skydd.

  • SELV
  • Kortslutningsskydd
  • Skydd mot överlast
  • Skydd mot övertemperatur

Tv typer av dioder

Konstantspänning
Inbyggd strömreducering som drivs med t.ex. 10V, 12V eller 24V, som LED-stripar, ljuskedjor och LED för dekorativa ändamål. Här gäller parallellkoppling och dimensionering styrs av den totala effekten.

Konstantström
Utan inbyggd strömreducering som drivs med t.ex. 350mA och 700mA, som LED-downlights med högt ljusflöde för belysning. Här gäller seriekoppling och dimensioneringen styrs av den totala sekundärspänningen/effekten.

Två typer av drivdon

Konstantspänning
Elektroniska likspänningstransformatorer t.ex. 10V, 12V eller 24V DC.

Konstantström
Elektroniska konstantströmskonvertrar t.ex. 350mA och 700mA.

Båda typerna av drivdon finns idag både som ej dimbara och dimbara med de flesta teknikerna för ljusreglering.

I dag finns en hel del LED-produkter på marknaden med integrerade drivdon för direkt anslutning till 230V, till exempel ersättningsljuskällor med GU10 eller E27- sockel. Dessa kan inte alltid ljusregleras, men det finns idag många produkter på marknaden som kan ljusregleras med vanliga standarddimrar.

Att ljusreglera LED-belysning

LED är enkla att ljusreglera flimmerfritt mellan 0-100% med rätt teknik och kvalitet på drivdon. Men inte på samma sätt som vanliga glödljuskällor som ljusregleras genom att man med en extern dimmer reducerar spänningen till glödtråden som då blir svalare och producerar mindre ljus, färgtemperaturen sjunker och ljuset går mot det varma röda hållet. Dioder regleras normalt inte på detta sätt utan dimmern är oftast en integrerad del av drivdonet eller placerad efter drivdonet på lågvoltssidan.

Ljusreglering med rätt teknik leder till energibesparingar, förlängd livslängd samt ökad belysningskomfort. De dimbara LED-drivdonen som rekommenderas använder antingen en teknik som kallas pulsviddsmodulation (PWM), alternativt strömreduktion, även kallad amplitudmodulering (AM).

PWM-dimring innebär att man bryter strömmen till dioden och därmed tänder och släcker den med en frekvens. Frekvensen bör ej understiga 300Hz vid reglering för att undvika flimmer.

AM-dimring innebär att man sänker strömstyrkan till dioden, tekniken minskar risken för flimmer. Båda teknikerna innebär normalt att ljusnivån sänks utan färgförändring, kan styras med de flesta standardsystem för ljusreglering, fas-dimring, fas-impuls, DALI, DSI, DMX, 1-10V mm.

Ledningslängder

Konstantspänning
Ledningsmotståndet ökar vid högre belastning så normala dimensioneringsregler gäller, se till att dimensionera ledningarna så att spänningsfallet blir max 3-4%. Kontrollera drivdonets rekommendationer vad som avser max ledningslängd. Använd helst ledare av mångtrådig typ.

Halverad strömstyrka/effekt eller fördubblad ledningsarea = mer än fördubblad ledningslängd.

Vid en belastning av 15W och en ledningsarea på 0,5mm2 kan ledningslängden vara 8m för 12V och 25m för 24V.

Konstantström
Spänningsfallet till följd av ledningslängd är försumbart för konstantströmsdioder, här kan det t.o.m. vara så att om man använder för grova ledningsareor att strömmen får svårt att nå fram. Kontrollera alltid drivdonets rekommendationer avseende max. ledningslängd. Generellt gäller nedanstående rekommendationer avseende spänningsfall. Använd helst ledare av mångtrådig typ. Placera inte LED på samma grupp som lysrör eller andra induktiva laster.

För dimbara drivdon ökar risken för EMC-störning och här ska man vara extra noga med att följa tillverkarens rekommendationer och välja drivdon av hög kvalitet. Ett bra sätt att minska eller undvika störningar är att använda skärmad och/eller partvinnad kabel.