LED-skola - Installation

Att installera LED

Som i all installation är det viktigt att man använder rätt typ och dimension på ledningarna för att installationen ska fungera bra och vara säker. När det gäller LED-installationer finns ytterligare några saker som man bör tänka på:

  • Använd endast drivdon avsedda för drift av LED. Nästan all LED är polaritetsberoende, eftersom vi arbetar med likström DC, så det gäller att hålla rätt på + och -. Konstantströmsdioder som drivs med t.ex. 350mA eller 700mA ska dessutom alltid seriekopplas från + till -.
  • De flesta LED-moduler är färgkodade. Ansluts dioderna med fel polaritet kommer de inte att lysa och kan skadas permanent. (+) Röd, Brun eller enligt märkning. (-) Blå, Svart eller enligt märkning.

Effekt

LED drivs normalt med en konstantström på t.ex. 180mA, 350mA eller 700mA och för att räkna fram effekten (W) använder man som vanligt drivspänningen i volt (Vf) som ligger på ca. 3,5V x strömstyrkan (I) som ger följande formel för 350mA LED, 0,35A x 3,5V = 1,2W som avrundat blir 1W motsvarande formel för 700mA ger 2,5W avrundat till 3W.

Exakta värden finns på produktblad för respektive produkt. För LED som drivs med konstantspänning beräknas effekt (W) och strömstyrka (A) på samma sätt som för vanlig “lågvolts-belysning”.