LED-skola - Egenskaper

LED - Light Emitting Diode

LED eller ljusdioder är det största teknikskiftet sedan glödlampan och har revolutionerat belysningsbranschen de senaste 10 åren. Skiftet och utvecklingen har skett betydligt fortare och bredare än vad någon kunnat förutse eller ens drömma om - idag vet vi att LED är framtidens ljuskälla. Fördelarna med LED är stora och många samtidigt som nackdelarna är få. Argument som 90% energibesparing och livslängder som är mer än 50 gånger längre talar sitt tydliga språk.

I dag finns LED med ljusutbyte och färgåtergivning som är så bra att det är möjligt och lönsamt att byta ut de flesta typer av ljuskällor och armaturer mot LED-ersättare, från minsta ljuskälla i hemmiljö till alla de vanligaste kontors- och gatljusarmaturerna. Även om investeringskostnaden är hög är återbetalningstiden ofta bara några år, därefter är det en ren sparbössa. Redan idag finns det LED som producerar mer ljus/ watt än de bästa lysrören och metallhalogenerna.

Verkningsgrad ljuskällor Verkningsgrad ljuskällor

Diodens funktion och uppbyggnad

I konventionella ljuskällor uppstår ljuset som en biprodukt av uppvärmning av en glödtråd. I LED alstras ljuset i en halvledare (diod) som på elektrisk väg stimuleras att lysa (elektroluminiscens). De största lysdioderna är idag ca 1 mm och punktformiga.

Som skydd mot yttre påverkan och för att kunna anslutas elektriskt placeras dioden i ett hölje med utstrålningsvinkel på 140-160gr som ger en enklare ljusstyrning än för rundstrålande ljuskällor. För att kunna fungera monteras dioden på ett kretskort som möjliggör en enkel elektrisk kontakt och som samtidigt avleder värmen. LED har inget eget elektriskt motstånd vilket innebär att en strömbegränsare måste byggas in i den elektriska kretsen.

Den kräver likström med rätt polaritet via ett drivdon eftersom den endast leder strömmen i en riktning från plus till minus. Det är strömstyrkan genom dioden som avgör hur mycket ljus den producerar.

Principskiss av diod Principskiss av diod

LED-moduler

Lysdioder finns i ett flertal typer med varierande ljusflöde, allt från bara några lumen upp till flera tusen lumen för högpresterande multichip med COB-teknik för montering direkt på kretskort. För belysning ligger idag fokus på högpresterande LED, inbyggda i allt från små enkla armaturer och stripar till större armaturer för belysning av kontor, industri och butiker är de redan idag är ett bra alternativ till armaturer med konventionella ljuskällor, både inomhus och utomhus.

Tvärsnitt av LED-modul Tvärsnitt av LED-modul