LED-skola - Inledning

Jämför inte äpplen och päron

Fördelarna med LED är stora och många samtidigt som nackdelarna är få. Argument som 90% energibesparing och livslängder som är mer än 50 gånger längre talar sitt tydliga språk. I dag finns LED med ljusutbyte och färg-återgivning som är så bra att det är möjligt och lönsamt att byta ut de flesta typer av ljuskällor och armaturer mot LED-ersättare, från minsta ljuskälla i hemmiljö till alla de vanligaste kontors- och gatljusarmaturerna.

Vi närmar oss en total övergång till LED-lösningar, branschen förutspår att LED-armaturer kommer svara för mer 95% av marknaden i Europa senast år 2020.

Tekniken har skapat oändliga möjligheter men också en del svårigheter, för som alltid med ny teknik finns det många fallgropar. Glädjande nog finns idag en standard som definierar hur fakta för LED och LED-armaturer ska redovisas. Vi anger alltid all armaturfakta som livslängd, lumenvärden och effektförbrukning uppmätta på den kompletta armaturen vid normala driftförhållanden, precis som standarden föreskriver. Var noga med att fråga andra om de gör likadant så att du inte jämför äpplen och päron!

Sortering/Binning

Vid tillverkning av LED uppstår en naturlig variation av hur lätta dioderna är att driva, hur mycket ljus de producerar och framförallt vilken färgtemperatur de har. För att kunna sälja LED med likvärdiga egenskaper använder man en metod som kallas binning där dioderna delas in i ett antal fack efter sin färgtemperatur i kelvin men även efter variationer i färgton.

Hos oss kan du känna dig trygg

Genom att betala ett högre pris kan vi köpa dioder med en snävare sortering än vad som är standard och därmed garantera en jämnare färgtemperatur, färgton och ljusbild än vad många andra tillverkare gör. För varmvita LED tillåter standarden en variation på upp emot 500K som ger tydliga färgskillnader medan vi normalt endast accepterar 100-200K, en variation som normalt inte kan uppfattas med blotta ögat.

Hur kan jag vara säker på att jag inte jämför äpplen och päron?

Ett bra sätt är att alltid fråga tillverkaren om livstidsangivelser, lumenvärden och effektförbrukning är uppmätta på den kompletta armaturen vid normala driftförhållanden och omgivningstemperatur samt hur stor variation i färgtemperatur man tillåter så att du jämför äpplen med äpplen.

Vi anger alltid ljusmängden i lumen, livslängden i timmar relaterad till max ljusbortfall och effekten i Watt mätt på armaturen vid normala driftförhållanden.